MC Kort Stockholm

Snabb och säker väg mot MC-kort | 08-91 82 82

Riskettan MC Stockholm

RISKETTAN MC I STOCKHOLM – FÖR SÄKERHETS SKULL

Riskettan, eller riskutbildning del 1, är den första av två obligatoriska riskutbildningar som man måste genomgå för att ta ett körkort för motorcykel. Riskettan för MC är en teoretisk lärarledd utbildning som fokuserar på risker och vad som ökar dem då man kör motorcykel.

Riskettan innefattar en hel del diskussioner och vi visar filmer där du får se vilka konsekvenser ett alltför stort risktagande kan få när man kör på ett så pass kraftfullt och oskyddat fordon som en MC. Man kan aldrig vara försiktig nog när man kär MC, inte minst med tanke på att man inte bara riskerar sin egen hälsa, utan även andra personer. Vi vet av erfarenhet att riskettan har räddat liv!

Du får de kunskaper du behöver

När du genomför riskettan MC i Stockholm under ledning av en av våra duktiga körlärare så får du alla de kunskaper du behöver om de olika risker och riskbeteenden som finns i trafiken. Här är några av de saker som du får gå igenom när du gör riskettan:

  • Hur påverkas du som förare av olika distraherande faktorer. Prat och andra störningar som medpassagerare kan medföra, stress, trötthet och andra faktorer som kan göra att din koncentration och reaktionsförmåga kan bli sämre.
  • Regler för rattfylleri, droger och trötthet i trafiken.

Vi går igenom statistik om bland annat olycksbenägenhet hos olika demografiska grupper, som exempelvis män och kvinnor, äldre och yngre. Vad som ökar riskerna när man kör MC i trafiken och hur dessa kan undvikas.

landsväg

 

Riskettan är obligatorisk för A-körkort

Riskettan är obligatorisk för A-körkort och är giltig fem år efter att man har fått godkänt besked. Vi är givetvis godkända för riskutbildning av Transportstyrelsen. Vi vidareutbildar oss dessutom kontinuerligt för att hänga med i utvecklingen när det handlar om forskning, trafikregler med mera.

Välkommen at boka in en utbildning för riskettan MC i Stockholm! Bokningen är bindande när den har bekräftats av dig. Detta kan du göra såväl muntligt som via vår hemsida.

Mer information om riskettan MC i Stockholm

Har du redan ett giltigt körkort för motorcykel och gått riskutbildning för motorcykel så behöver du inte gå någon ny riskutbildning om du vill uppgradera körkortet för en tyngre motorcykel (högre motorcykelbehörighet).

Glöm heller inte att riskutbildning för personbil är ogiltig för den som vill körkort för MC.

När du har klarat av riskettan för MC så rapporteras det in och du kan göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskettan MC Stockholm – trötthet

Trötta förare som somnar bakom ratten eller styret är ett stort problem i trafiken som medför många olyckor och stort lidande. Det är därför det är så viktigt att du genomför riskettan för MCV under ledning av våra duktiga pedagoger.

Trötthet ger sämre reaktioner, sämre uppmärksamhet och kan dessutom grumla omdömet inför snabba beslut i trafiken. Att köra uttröttad är ett lagbrott som kan jämföras med påverkan av alkohol eller droger.

Den vanligaste orsaken till singelolyckor just är trötthet. Internationell forskning visar att så mycket som 20 procent av alla olyckor orsakas av trötthet. Detta är därmed den vanligaste orsaken bland olyckor som skulle kunna undvikas.

För att kunna undvika olyckor orsakade av trötthet är det viktigt att man förbättrar sina kunskaper och ändrar sina attityder som förare:

  • Det är viktigt att du förstår att det är farligt att köra när man är trött.
  • Att man lär sig känna igen och uppmärksammar eventuella trötthetskänslor.
  • Att man avstår från att köra MC eller bil när man är trött.

Det bästa botemedlet mot farlig, akut trötthet är en tupplur på max 30 minuter. Andra knep som människor använder för att undvika trötthet i trafiken ger bara en kortvarig förbättring.

Om du anmäler dig till riskettan MC i Stockholm hos oss så kan du lära dig mer om trötthet och andra riskfaktorer som finns i trafiken. Välkommen att kontakta oss för att boka tid eller om du behöver mer information. Vi tar oss alltid tid att prata!

 

Vi hjälper dig att ta MC-kort i Stockholm! Riskettan för MC ingår i utbildningen.